Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
2b Zd1 be dfe n2c ieb e18 md1 f3 2ec 59b .4d 0ec 59b .f3 24d 033 1e3 8d1 47 r9b .d1 2c wd1 cb ż14 yed c2c ieb ed1 2c wed cf5 h3e obe d1e z7d ąd1 fe n3e o2c web ed1 2c w14 y6d t14 yed c1e zfe neb ed1 2c wd1 1e z74 a24 k47 reb e3f s2c ieb ed1 c9 g47 r3e o18 m74 abe d1e zeb efe n2c i74 ad1 2c id1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe n2c i74 ad1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 h9b .d1 57 Reb ec9 g8a u4d l8a u7d jeb ed1 6d t3e od1 57 R3e o1e zf0 p3e o47 r1e z7d ąbe d1e zeb efe n2c i74 ad1 d5 P74 a47 r4d l74 a18 meb efe n6d t8a ud1 c8 E8a u47 r3e of0 peb e7d j3f s24 k2c ieb ec9 g3e o2c id1 57 R74 abe d14 yd1 f3 24d 033 18c 6e1 /8c 6b4 71d 9d1 1e zd1 be dfe n2c i74 ad1 f3 2b4 7d1 24 k2c w2c ieb e6d tfe n2c i74 ad1 f3 24d 033 18c 6d1 47 r9b .d1 2c wd1 3f sf0 p47 r74 a2c w2c ieb ed1 3e oed cf5 h47 r3e ofe n14 yd1 3e o3f sc3 ó21 bd1 0b f2c i1e z14 yed c1e zfe n14 yed cf5 hd1 2c wd1 1e z2c w2c i7d ą1e z24 k8a ud1 1e zd1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe n2c ieb e18 md1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 hd1 2c id1 2c wd1 3f sf0 p47 r74 a2c w2c ieb ed1 3f s2c w3e o21 b3e obe dfe neb ec9 g3e od1 f0 p47 r1e zeb ef0 p0b ł14 y2c w8a ud1 6d t74 a24 k2c ied cf5 hd1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o47 r74 a1e zd1 8a ued cf5 h14 y4d leb efe n2c i74 ad1 be d14 y47 reb e24 k6d t14 y2c w14 yd1 1d 9ec 5e1 /2d 48c 6e1 /53 Wc8 Ed1 56 (18 Oc9 gc3 ó4d lfe neb ed1 57 R3e o1e zf0 p3e o47 r1e z7d ąbe d1e zeb efe n2c ieb ed1 3e od1 18 Oed cf5 h47 r3e ofe n2c ieb ed1 d8 D74 afe n14 yed cf5 h0f )af ,d1 1e z2c w74 afe neb ed1 57 R18 Od8 D18 O9b .


d2 Abe d18 m2c ife n2c i3f s6d t47 r74 a6d t3e o47 reb e18 md1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 7d jeb e3f s6d td1 0f Seb e3e od1 0f S3e o4d l8a u6d t2c i3e ofe n3f sd1 0f S74 afe nbe d47 r74 ad1 08 K47 r1e z14 ycb ż74 a24 kd1 1e zd1 3f s2c ieb ebe d1e z2c i21 b7d ąd1 2c wd1 1e B2c ieb e4d l3f s24 k8a uc3 -1e B2c i74 a0b łeb ed1 f0 p47 r1e z14 yd1 8a u4d l2c ied c14 yd1 08 K8a u3f s6d t47 r3e ofe n2c i74 ad1 2d 4e1 /1d 94d 0af ,d1 2f Ndf Id5 P8f :d1 ec 52d 4b4 7f3 233 14d 0e3 8ec 52d 48c 69b .d1 18 Oed cf5 h47 r3e ofe n74 ad1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e obe d21 b14 y2c w74 ad1 3f s2c i3c ęd1 1e zc9 g3e obe dfe n2c ieb ed1 1e zd1 2c w14 y18 m3e oc9 g74 a18 m2c id1 f0 p3e o2c w3f s1e zeb eed cf5 hfe n2c ieb ed1 3e o21 b3e o2c w2c i7d ą1e z8a u7d j7d ąed c14 yed cf5 hd1 f0 p47 r1e zeb ef0 p2c i3f sc3 ó2c wd1 f0 p47 r74 a2c w74 a9b .


0f S1e z74 afe n8a u7d jeb e18 m14 yd1 f0 p47 r74 a2c w3e od1 be d3e od1 f0 p47 r14 y2c w74 a6d tfe n3e od1 śed c2c id1 2c id1 be d21 b74 a18 m14 yd1 3e od1 21 beb e1e zf0 p2c ieb eed c1e zeb e1e ń3f s6d t2c w3e od1 be d74 afe n14 yed cf5 h9b .d1 53 Wd1 6d t14 y18 md1 ed ceb e4d l8a ud1 8a ucb ż14 y2c w74 afe n14 yd1 7d jeb e3f s6d td1 18 m9b .2c ife n9b .d1 3f s1e z14 y0b f47 r3e o2c w74 afe n14 yd1 3f s14 y3f s6d teb e18 md1 f5 h74 a3f seb e0b łd1 be d3e od1 24 k3e ofe n6d t9b .

Administracja Danymi
d8 D74 afe neb ed1 3e o3f s3e o21 b3e o2c web ed1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe neb ed1 3f s7d ąd1 1e zc9 g3e obe dfe n2c ieb ed1 1e zd1 f0 p47 r1e zeb ef0 p2c i3f s74 a18 m2c id1 be d3e o6d t14 yed c1e z7d ąed c14 y18 m2c id1 3e oed cf5 h47 r3e ofe n14 yd1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 hd1 3e o47 r74 a1e zd1 1e zc9 g3e obe dfe n2c ieb ed1 1e zd1 d5 P3e o4d l2c i6d t14 y24 k7d ąd1 d5 P47 r14 y2c w74 a6d tfe n3e od1 śed c2c id1 2c wd1 1e z74 a24 k47 reb e3f s2c ieb ed1 fe n2c ieb e1e z21 b3c ębe dfe n14 y18 md1 be d3e od1 47 reb e74 a4d l2c i1e z74 aed c7d j2c id1 d1 ś2c w2c i74 abe ded c1e z3e ofe n14 yed cf5 hd1 8a u3f s0b ł8a uc9 gd1 c3 -d1 3e o21 b3f s0b ł8a uc9 g2c id1 24 k3e ofe n6d td1 2c wd1 3f seb e47 r2c w2c i3f s2c ieb ed1 56 (4d l3e oc9 g3e o2c w74 afe n2c ieb eaf ,d1 74 a8a u6d t3e o18 m74 a6d t14 yed c1e zfe neb ed1 f0 p3e o2c w2c i74 abe d3e o18 m2c ieb efe n2c i74 ad1 3e od1 3f s6d t74 a6d t8a u3f s74 aed cf5 hd1 8a u3f s0b ł8a uc9 g2c i0f )d1 3e o47 r74 a1e zd1 2c wd1 ed ceb e4d l8a ud1 47 reb e74 a4d l2c i1e z74 aed c7d j2c id1 1e z74 a18 mc3 ó2c w2c ieb e1e ńd1 01 U3f s0b ł8a uc9 gd1 d1 ś2c w2c i74 abe ded c1e z3e ofe n14 yed cf5 hd1 be d47 r3e oc9 g7d ąd1 eb e4d leb e24 k6d t47 r3e ofe n2c ied c1e zfe n7d ą9b .

08 K3e o47 r1e z14 y3f s6d t74 a7d j7d ąed cd1 1e zd1 fe n74 a3f s1e z14 yed cf5 hd1 8a u3f s0b ł8a uc9 gd1 1e z3e o3f s6d t74 afe n2c ieb e3f s1e zd1 f0 p3e of0 p47 r3e o3f s1e z3e ofe n14 yd1 3e od1 f0 p3e obe d74 afe n2c ieb ed1 fe n2c ieb e24 k6d tc3 ó47 r14 yed cf5 hd1 3f s2c w3e o2c ied cf5 hd1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 h9b .d1 b0 T2c w3e o7d jeb ed1 be d74 afe neb ed1 21 b3c ębe d7d ąd1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe neb ed1 2c wd1 1e z2c w2c i7d ą1e z24 k8a ud1 1e zd1 74 a24 ked c7d j7d ąaf ,d1 7d j74 a24 k7d ąd1 f0 p3e obe deb e7d j18 m8a u7d jeb e3f s1e z9b .d1 2f N74 ad1 f0 p47 r1e z14 y24 k0b ł74 abe dd1 be d74 afe neb ed1 f0 p3e obe d74 afe neb ed1 f0 p3e obe ded c1e z74 a3f sd1 47 reb e7d jeb e3f s6d t47 r74 aed c7d j2c id1 2c wd1 3f seb e47 r2c w2c i3f s2c ieb ed1 21 b3c ębe d7d ąd1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe neb ed1 be d3e od1 ed ceb e4d l8a ud1 1e z74 af0 peb e2c wfe n2c ieb efe n2c i74 ad1 be d3e o3f s6d t3c ęf0 p8a ud1 be d3e od1 0b f8a ufe n24 ked c7d j3e ofe n74 a4d lfe n3e od1 śed c2c id1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a ud1 2c id1 24 k3e ofe n6d t74 a24 k6d t8a ud1 2c wd1 3f sf0 p47 r74 a2c w74 aed cf5 hd1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a u9b .d1 d8 D74 afe neb ed1 f0 p3e obe d74 a2c w74 afe neb ed1 f0 p3e obe ded c1e z74 a3f sd1 1e z74 a18 mc3 ó2c w2c ieb efe n2c i74 ad1 f0 p0b ł74 a6d tfe neb e7d jd1 8a u3f s0b ł8a uc9 g2c id1 21 b3c ębe d7d ąd1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe neb ed1 2c wd1 ed ceb e4d l8a ud1 be d3e o3f s6d t74 a2c w14 yd1 8a u3f s0b ł8a uc9 g2c id1 7d j74 a24 kd1 2c id1 2c wd1 ed ceb e4d l74 aed cf5 hd1 47 r74 aed cf5 h8a ufe n24 k3e o2c w3e od1 śed c2c i9b .d1 2b Z74 af0 p2c i3f s8a u7d j7d ąed cd1 3f s2c i3c ęd1 be d3e od1 fe neb e2c w3f s4d leb e6d t6d teb e47 r74 ad1 be d74 afe neb ed1 3e o3f s3e o21 b3e o2c web ed1 21 b3c ębe d7d ąd1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe neb ed1 be d3e od1 2c w14 y3f s14 y0b ł24 k2c id1 fe neb e2c w3f s4d leb e6d t6d teb e47 r74 a9b .d1 53 W14 y3f s14 y0b ł74 a7d j7d ąed cd1 2c ife n0b f3e o47 r18 m74 aed c7d j3c ęd1 f0 p47 r1e zeb e1e zd1 0b f3e o47 r18 m8a u4d l74 a47 r1e zd1 24 k3e ofe n6d t74 a24 k6d t3e o2c w14 yd1 be d74 afe neb ed1 1e z3e o3f s6d t74 afe n7d ąd1 2c w14 y24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t74 afe neb ed1 2c wd1 ed ceb e4d l8a ud1 3e obe df0 p3e o2c w2c ieb ebe d1e z2c id1 fe n74 ad1 2c w2c i74 abe d3e o18 m3e od1 ś2c ć9b .

08 K74 acb żbe d74 ad1 3e o3f s3e o21 b74 aaf ,d1 24 k6d tc3 ó47 reb e7d jd1 be d74 afe neb ed1 be d3e o6d t14 yed c1e z7d ąd1 18 m74 ad1 f0 p47 r74 a2c w3e od1 2c wd1 24 k74 acb żbe deb e7d jd1 ed cf5 h2c w2c i4d l2c id1 be d3e o3f s6d t3c ęf0 p8a ud1 be d3e od1 be d74 afe n14 yed cf5 haf ,d1 3f sf0 p47 r3e o3f s6d t3e o2c w74 afe n2c i74 aaf ,d1 8a u3f s8a ufe n2c i3c ęed c2c i74 ad1 4d l8a u21 bd1 3e oc9 g47 r74 afe n2c ied c1e zeb efe n2c i74 ad1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe n2c i74 aaf ,d1 f0 p47 r74 a2c w3e od1 3f sf0 p47 r1e zeb eed c2c i2c w8a uaf ,d1 f0 p47 r74 a2c w3e od1 2c wfe n2c ieb e3f s2c ieb efe n2c i74 ad1 3f s24 k74 a47 rc9 g2c id1 be d3e od1 3e o47 rc9 g74 afe n8a ud1 fe n74 abe d1e z3e o47 red c1e zeb ec9 g3e oaf ,d1 2c wd1 6d t14 y18 md1 ed ceb e4d l8a ud1 fe n74 a4d leb ecb ż14 yd1 f0 p3e obe d7d j7d ą2c ćd1 24 k3e ofe n6d t74 a24 k6d td1 1e zd1 3e o3f s3e o21 b7d ąd1 fe n74 abe d1e z3e o47 r8a u7d j7d ąed c7d ąd1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe n2c ieb ed1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 hd1 2c wd1 3e o47 rc9 g74 afe n2c i1e z74 aed c7d j2c id1 01 U3f s0b ł8a uc9 g3e obe d74 a2c wed c14 yd1 7d jeb e3f s6d td1 18 m3e ocb ż4d l2c i2c w14 yd1 be d47 r3e oc9 g7d ąd1 eb e4d leb e24 k6d t47 r3e ofe n2c ied c1e zfe n7d ąd1 f0 p3e obe dd1 74 abe d47 reb e3f seb e18 md1 eb ec3 -18 m74 a2c i4d l8f :d1 3f seb e3e o3f s3e o4d l8a u6d t2c i3e ofe n3f s4b @2c i2d 474 a9b .f0 p4d l9b .

2b Z74 a3f s6d t47 r1e zeb ec9 g74 a18 m14 yd1 3f s3e o21 b2c ieb ed1 f0 p47 r74 a2c w3e od1 be d3e od1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe n2c i74 ad1 b0 T2c w3e o2c ied cf5 hd1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 f0 p3e od1 47 r3e o1e z2c w2c i7d ą1e z74 afe n2c i8a ud1 01 U18 m3e o2c w14 yd1 4d l8a u21 bd1 ed c3e o0b ffe n2c i3c ęed c2c i8a ud1 1e zc9 g3e obe d14 yd1 6d t14 y4d l24 k3e od1 2c wd1 1e z74 a24 k47 reb e3f s2c ieb ed1 fe n74 ad1 f0 p3e o6d t47 r1e zeb e21 b14 yd1 be d3e oed cf5 h3e obe d1e zeb efe n2c i74 ad1 eb e2c web efe n6d t8a u74 a4d lfe n14 yed cf5 hd1 47 r3e o3f s1e zed c1e zeb e1e ńd1 f0 p47 r1e zeb ebe dd1 3f s7d ąbe deb e18 md1 4d l8a u21 bd1 7d jeb ecb żeb e4d l2c id1 f0 p47 r1e zeb ef0 p2c i3f s14 yd1 24 k47 r74 a7d j3e o2c web ed1 74 a4d l21 b3e od1 8a ufe n2c i7d jfe neb ed1 21 b7d ąbe db1 źd1 f0 p47 r74 a2c w74 ad1 18 m2c i3c ębe d1e z14 yfe n74 a47 r3e obe d3e o2c web ec9 g3e od1 3e o21 b4d l2c ic9 g8a u7d j7d ąd1 fe n74 a3f sd1 be d3e od1 47 reb e6d teb efe ned c7d j2c id1 be d74 afe n14 yed cf5 h9b .

01 U3f s0b ł8a uc9 g3e obe d74 a2c wed c74 ad1 18 m74 ad1 f0 p47 r74 a2c w3e od1 8a ube d3e o3f s6d t3c ęf0 pfe n2c i74 a2c ćd1 be d74 afe neb ed1 3e o3f s3e o21 b3e o2c web ed1 01 Ucb ż14 y6d t24 k3e o2c wfe n2c i24 k74 ad1 3e o47 r74 a1e zd1 2c ife nfe n14 yed cf5 hd1 7d jeb ec9 g3e od1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 f0 p3e obe d18 m2c i3e o6d t3e o18 md1 8a uf0 p3e o2c w74 acb żfe n2c i3e ofe n14 y18 md1 fe n74 ad1 f0 p3e obe d3f s6d t74 a2c w2c ieb ed1 2c w0b ł74 ad1 śed c2c i2c w14 yed cf5 hd1 f0 p47 r1e zeb ef0 p2c i3f sc3 ó2c wd1 f0 p47 r74 a2c w74 ad1 56 (fe nf0 p9b .d1 3e o47 rc9 g74 afe n3e o18 md1 d1 śed c2c ic9 g74 afe n2c i74 a0f )9b .

01 U3f s8a ufe n2c i3c ęed c2c ieb ed1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 hd1 18 m3e ocb żeb ed1 fe n74 a3f s6d t7d ąf0 p2c i2c ćd1 fe n74 ad1 3f s24 k8a u6d teb e24 kd1 ed c3e o0b ffe n2c i3c ęed c2c i74 ad1 1e zc9 g3e obe d14 yd1 21 b7d ąbe db1 źd1 2c wfe n2c ieb e3f s2c ieb efe n2c i74 ad1 f0 p47 r74 a2c wfe n2c ieb ed1 be d3e of0 p8a u3f s1e zed c1e z74 a4d lfe neb ec9 g3e od1 3f sf0 p47 r1e zeb eed c2c i2c w8a ud1 fe n74 ad1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 afe n2c ieb ed1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 h9b .

01 U3f s0b ł8a uc9 g3e obe d74 a2c wed c74 ad1 fe n2c ieb ed1 8a ube d3e o3f s6d t3c ęf0 pfe n2c i74 ad1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 hd1 2c ife nfe n14 y18 md1 f0 p3e obe d18 m2c i3e o6d t3e o18 md1 74 afe n2c icb żeb e4d l2c id1 8a uf0 p3e o2c w74 acb żfe n2c i3e ofe n14 y18 md1 fe n74 ad1 f0 p3e obe d3f s6d t74 a2c w2c ieb ed1 2c w0b ł74 ad1 śed c2c i2c w14 yed cf5 hd1 f0 p47 r1e zeb ef0 p2c i3f sc3 ó2c wd1 f0 p47 r74 a2c w74 a9b .

d5 P3e o3f s2c i74 abe d74 a18 m14 yd1 2c wf0 p47 r3e o2c w74 abe d1e z3e ofe n7d ąd1 24 k3e ofe n6d t47 r3e o4d l3c ęd1 be d3e o3f s6d t3c ęf0 p8a ud1 be d3e od1 be d74 afe n14 yed cf5 haf ,d1 be d1e z2c i3c ę24 k2c id1 ed c1e zeb e18 m8a ud1 18 m2c ife n2c i18 m74 a4d l2c i1e z8a u7d jeb e18 m14 yd1 3f s24 k8a u6d t24 k2c id1 eb e2c web efe n6d t8a u74 a4d lfe neb ec9 g3e od1 fe n74 a47 r8a u3f s1e zeb efe n2c i74 ad1 21 beb e1e zf0 p2c ieb eed c1e zeb e1e ń3f s6d t2c w74 ad1 be d74 afe n14 yed cf5 h9b .

d8 D74 afe neb ed1 3e o3f s3e o21 b3e o2c web ed1 f0 p47 r1e zeb e6d t2c w74 a47 r1e z74 a7d j7d ąd1 3e o3f s3e o21 b14 yd1 2c w14 y0b ł7d ąed c1e zfe n2c ieb ed1 8a uf0 p3e o2c w74 acb żfe n2c i3e ofe neb ed1 f0 p47 r1e zeb e1e zd1 fe n74 a3f sd1 74 a4d l21 b3e od1 18 O3f s3e o21 b14 ye1 /9c F2c i47 r18 m14 yaf ,d1 1e zd1 24 k6d tc3 ó47 r14 y18 m2c id1 d1 śed c2c id1 ś4d leb ed1 2c w3f sf0 pc3 ó0b łf0 p47 r74 aed c8a u7d jeb e18 m14 yd1 2c wd1 1e z2c w2c i7d ą1e z24 k8a ud1 1e zd1 18 m3e ocb ż4d l2c i2c w3e od1 śed c2c i7d ąd1 be d3e o3f s6d t74 a47 red c1e zeb efe n2c i74 ad1 8a u3f s0b ł8a uc9 g2c iaf ,d1 3e o21 b3f s0b ł8a uc9 g2c id1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a u9b .d1 d7 M3e ocb ż4d l2c i2c w2c id1 3e obe d21 b2c i3e o47 red c14 yd1 b0 T2c w3e o2c ied cf5 hd1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 h8f :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

0f S24 k8a u6d t24 k2c id1 21 b47 r74 a24 k8a ud1 f0 p3e obe d74 afe n2c i74 ad1 be d74 afe n14 yed cf5 hd1 3e o3f s3e o21 b3e o2c w14 yed cf5 h
21 b47 r74 a24 kd1 18 m3e ocb ż4d l2c i2c w3e od1 śed c2c id1 24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t74 afe n2c i74 ad1 1e zd1 f0 peb e0b łfe neb e7d jd1 0b f8a ufe n24 ked c7d j3e ofe n74 a4d lfe n3e od1 śed c2c id1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a uaf ,d1 21 b47 r74 a24 kd1 18 m3e ocb ż4d l2c i2c w3e od1 ś2c ćd1 fe n74 a2c w2c i7d ą1e z74 afe n2c i74 ad1 24 k3e ofe n6d t74 a24 k6d t8a ud1 f0 p47 r1e zeb e1e zd1 0b f3e o47 r18 m8a u4d l74 a47 r1e zaf ,d1 21 b47 r74 a24 kd1 18 m3e ocb ż4d l2c i2c w3e od1 śed c2c id1 3e o6d t47 r1e z14 y18 m14 y2c w74 afe n2c i74 ad1 2c ife n0b f3e o47 r18 m74 aed c7d j2c id1 1e zd1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a u

d5 P4d l2c i24 k2c id1 1e C3e o3e o24 k2c ieb e3f s
2f N74 a3f s1e z74 ad1 2c w2c i6d t47 r14 yfe n74 ad1 8a ucb ż14 y2c w74 ad1 ed c3e o3e o24 k2c ieb e3f s9b .d1 0f S7d ąd1 6d t3e od1 fe n2c ieb e2c w2c ieb e4d l24 k2c ieb ed1 f0 p4d l2c i24 k2c id1 6d teb e24 k3f s6d t3e o2c web ed1 2c w14 y3f s14 y0b ł74 afe neb ed1 f0 p47 r1e zeb e1e zd1 3f seb e47 r2c web e47 rd1 2c w2c w2c wd1 2c id1 f0 p47 r1e zeb eed cf5 h3e o2c w14 y2c w74 afe neb ed1 f0 p47 r1e zeb e1e zd1 3e of0 p47 r3e oc9 g47 r74 a18 m3e o2c w74 afe n2c ieb ed1 24 k3e o18 mf0 p8a u6d teb e47 r74 ad1 f0 p47 r1e zeb ec9 g4d l7d ąbe d74 a47 r24 k2c i9b .d1 08 K2c ieb ebe d14 yd1 f0 p47 r1e zeb ec9 g4d l7d ąbe d74 a47 r24 k74 ad1 f0 p3e ofe n3e o2c wfe n2c ieb ed1 f0 p3e o0b ł7d ąed c1e z14 yd1 3f s2c i3c ęd1 1e zeb ed1 3f s6d t47 r3e ofe n7d ąaf ,d1 2c w2c i6d t47 r14 yfe n74 ad1 47 r3e o1e zf0 p3e o1e zfe n74 a7d jeb ed1 47 r3e obe d1e z74 a7d jd1 8a u47 r1e z7d ąbe d1e zeb efe n2c i74 aaf ,d1 1e zd1 24 k6d tc3 ó47 reb ec9 g3e od1 0b ł7d ąed c1e z14 yd1 3f s2c i3c ęd1 8a ucb ż14 y6d t24 k3e o2c wfe n2c i24 k9b .d1 d5 P74 a47 r74 a18 meb e6d t47 r14 yd1 f0 p3e o1e z2c w74 a4d l74 a7d j7d ąd1 fe n74 ad1 3e obe ded c1e z14 y6d t74 afe n2c ieb ed1 2c ife n0b f3e o47 r18 m74 aed c7d j2c id1 2c wd1 fe n2c ied cf5 hd1 1e z74 a2c w74 a47 r6d t14 yed cf5 hd1 7d jeb ebe d14 yfe n2c ieb ed1 3f seb e47 r2c web e47 r3e o2c w2c iaf ,d1 24 k6d tc3 ó47 r14 yd1 7d jeb ed1 8a u6d t2c w3e o47 r1e z14 y0b ł9b .d1 1e C3e o3e o24 k2c ieb e3f sd1 8a u0b ł74 a6d t2c w2c i74 a7d j7d ąd1 2c w2c i3c ęed cd1 24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t74 afe n2c ieb ed1 1e zd1 2c wed c1e zeb ed1 śfe n2c ieb e7d jd1 3e obe d2c w2c ieb ebe d1e z3e ofe n14 yed cf5 hd1 2c w2c i6d t47 r14 yfe n9b .

19 G47 r3e o18 m74 abe d1e z3e ofe neb ed1 2c ife n0b f3e o47 r18 m74 aed c7d jeb ed1 be d3e o6d t14 yed c1e z7d ąd1 74 abe d47 reb e3f s8a ud1 df Id5 Paf ,d1 6d t14 yf0 p8a ud1 2c w14 y24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t14 y2c w74 afe neb e7d jd1 f0 p47 r1e zeb ec9 g4d l7d ąbe d74 a47 r24 k2c iaf ,d1 7d j3c ę1e z14 y24 k74 aaf ,d1 47 r3e obe d1e z74 a7d j8a ud1 3f s14 y3f s6d teb e18 m8a ud1 3e of0 peb e47 r74 aed c14 y7d jfe neb ec9 g3e oaf ,d1 be d3e o3f s6d t74 a2c wed c14 yd1 8a u3f s0b ł8a uc9 gd1 2c ife n6d teb e47 rfe neb e6d t3e o2c w14 yed cf5 haf ,d1 2c ife n0b f3e o47 r18 m74 aed c7d j2c id1 3e od1 ed c1e z74 a3f s2c ieb ed1 2c id1 be d74 aed c2c ieb eaf ,d1 4d l3e o24 k74 a4d l2c i1e z74 aed c7d j2c id1 3e o47 r74 a1e zd1 2c ife n0b f3e o47 r18 m74 aed c7d j2c id1 f0 p47 r1e zeb e3f s14 y0b ł74 afe n14 yed cf5 hd1 be d3e od1 2c w2c i6d t47 r14 yfe n14 yd1 1e z74 ad1 f0 p3e od1 ś47 reb ebe dfe n2c ied c6d t2c web e18 md1 0b f3e o47 r18 m8a u4d l74 a47 r1e z74 ad1 24 k3e ofe n6d t74 a24 k6d t3e o2c web ec9 g3e o9b .

2b Zeb e21 b47 r74 afe neb ed1 be d74 afe neb ed1 3f s0b ł8a ucb ż7d ąd1 be d3e od1 18 m3e ofe n2c i6d t3e o47 r3e o2c w74 afe n2c i74 ad1 2c wd1 7d j74 a24 k2c id1 3f sf0 p3e o3f sc3 ó21 bd1 8a ucb ż14 y6d t24 k3e o2c wfe n2c ied c14 yd1 24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t74 a7d j7d ąd1 1e zd1 fe n74 a3f s1e z14 yed cf5 hd1 2c w2c i6d t47 r14 yfe naf ,d1 74 a21 b14 yd1 8a u3f sf0 p47 r74 a2c wfe n2c i74 a2c ćd1 0b f8a ufe n24 ked c7d j3e ofe n3e o2c w74 afe n2c ieb ed1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a ud1 1e z74 af0 peb e2c wfe n2c i74 a7d j7d ąed cd1 21 b74 a47 rbe d1e z2c ieb e7d jd1 eb e0b feb e24 k6d t14 y2c wfe n7d ąd1 2c id1 21 beb e1e zf0 p47 r3e o21 b4d leb e18 m3e o2c w7d ąd1 fe n74 a2c w2c ic9 g74 aed c7d j3c ę9b .

2f N74 ad1 fe n74 a3f s1e zeb e7d jd1 2c w2c i6d t47 r14 yfe n2c ieb ed1 2c w14 y24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t8a u7d jeb e18 m14 yd1 fe n2c ieb e1e z21 b3c ębe dfe neb ed1 f0 p4d l2c i24 k2c id1 ed c3e o3e o24 k2c ieb e3f saf ,d1 8a u18 m3e ocb ż4d l2c i2c w2c i74 a7d j7d ąed ceb ed1 24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t74 afe n2c ieb ed1 1e zd1 8a u3f s0b ł8a uc9 gd1 be d3e o3f s6d t3c ęf0 pfe n14 yed cf5 hd1 2c wd1 47 r74 a18 m74 aed cf5 hd1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a uaf ,d1 fe nf0 p9b .d1 8a u2c w2c ieb e47 r1e z14 y6d teb e4d lfe n2c i74 a7d j7d ąed ceb ed1 f0 p4d l2c i24 k2c id1 ed c3e o3e o24 k2c ieb e3f sd1 2c w14 y24 k3e o47 r1e z14 y3f s6d t14 y2c w74 afe neb ed1 be d3e od1 8a u3f s0b ł8a uc9 gd1 2c w14 y18 m74 ac9 g74 a7d j7d ąed c14 yed cf5 hd1 8a u2c w2c ieb e47 r1e z14 y6d teb e4d lfe n2c i74 afe n2c i74 ad1 2c wd1 47 r74 a18 m74 aed cf5 hd1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a ud1 3e o47 r74 a1e zd1 0b f8a ufe n24 ked c7d j3e ofe n74 a4d lfe neb ed1 f0 p4d l2c i24 k2c id1 ed c3e o3e o24 k2c ieb e3f saf ,d1 8a u18 m3e ocb ż4d l2c i2c w2c i74 a7d j7d ąed ceb ed1 1e z74 af0 p74 a18 m2c i3c ę6d t74 afe n2c ieb ed1 2c w14 y21 b47 r74 afe n14 yed cf5 hd1 f0 p47 r1e zeb e1e zd1 8a ucb ż14 y6d t24 k3e o2c wfe n2c i24 k74 ad1 8a u3f s6d t74 a2c w2c ieb e1e ńd1 2c id1 f0 peb e47 r3f s3e ofe n74 a4d l2c i1e z74 aed c7d j3c ęd1 2c ife n6d teb e47 r0b feb e7d j3f s8a ud1 8a ucb ż14 y6d t24 k3e o2c wfe n2c i24 k74 a

01 Ucb ż14 y6d t24 k3e o2c wfe n2c i24 kd1 2c wd1 24 k74 acb żbe deb e7d jd1 ed cf5 h2c w2c i4d l2c id1 18 m74 ad1 18 m3e ocb ż4d l2c i2c w3e od1 ś2c ćd1 2c w14 y0b ł7d ąed c1e zeb efe n2c i74 ad1 56 (ed c3e od1 18 m3e ocb żeb ed1 3f s24 k8a u6d t24 k3e o2c w74 a2c ćd1 ed c1e z3c ęd1 śed c2c i3e o2c w14 y18 md1 4d l8a u21 bd1 ed c74 a0b ł24 k3e o2c w2c i6d t14 y18 md1 3e oc9 g47 r74 afe n2c ied c1e zeb efe n2c ieb e18 md1 0b f8a ufe n24 ked c7d j3e ofe n74 a4d lfe n3e od1 śed c2c id1 3f seb e47 r2c w2c i3f s8a u0f )d1 4d l8a u21 bd1 f0 p47 r1e z14 y2c w47 rc3 óed ceb efe n2c i74 ad1 3e of0 ped c7d j2c id1 c9 g47 r3e o18 m74 abe d1e zeb efe n2c i74 ad1 ed c3e o3e o24 k2c ieb e3f sd1 f0 p3e of0 p47 r1e zeb e1e zd1 1e z18 m2c i74 afe n3c ęd1 8a u3f s6d t74 a2c w2c ieb e1e ńd1 2c wd1 f0 p47 r1e zeb ec9 g4d l7d ąbe d74 a47 red ceb ed1 2c ife n6d teb e47 rfe neb e6d t3e o2c web e7d j9b .d1 df Ife n3f s6d t47 r8a u24 ked c7d j74 ad1 1e z74 a47 r1e z7d ąbe d1e z74 afe n2c i74 ad1 f0 p4d l2c i24 k74 a18 m2c id1 ed c3e o3e o24 k2c ieb e3f sd1 7d jeb e3f s6d td1 be d3e o3f s6d t3c ęf0 pfe n74 ad1 fe n74 ad1 3f s6d t47 r3e ofe n2c ieb ed1 f5 h6d t6d tf0 p8f :e1 /e1 /2c w2c w2c w9b .74 a4d l4d l74 a21 b3e o8a u6d ted c3e o3e o24 k2c ieb e3f s9b .3e o47 rc9 ge1 /18 m74 afe n74 ac9 geb ec3 -ed c3e o3e o24 k2c ieb e3f s

Email kontaktowy:
08 K3e ofe n6d t74 a24 k6d td1 2c wd1 3f sf0 p47 r74 a2c w2c ieb ed1 f0 p3e o4d l2c i6d t14 y24 k2c id1 f0 p47 r14 y2c w74 a6d tfe n3e od1 śed c2c id1 fe n74 a4d leb ecb ż14 yd1 24 k2c ieb e47 r3e o2c w74 a2c ćd1 fe n74 ad1 eb ec3 -18 m74 a2c i4d l8f :d1 3f seb e3e o3f s3e o4d l8a u6d t2c i3e ofe n3f s4b @2c i2d 474 a9b .f0 p4d lWarto wiedzieć: